จีนเปิดประชุม 2 สภาจีน การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ และการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติ 2024 ยิ่งใหญ่เน้นพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจและนวัตกรรมด้วยคุณภาพ

เริ่มแล้วการประชุม 2 สภาจีน การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ และการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติ โดยการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนและสมาชิกคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม เนื้อหามุ่งเน้นไปที่ประเด็นต่างๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพสูง การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความมั่นคงทางสังคม และร่วมกันเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคตของจีน

ทั้งนี้ ทางจีนจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและบทบาทของจีนในด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยระบุว่าปี 2024 เป็นปีสําคัญในการบรรลุภารกิจตามแผน 14-15 ต้องมุ่งมั่นต่อไป ต่อสู้กับความยากลําบาก และมุ่งมั่นที่จะผลักดันภารกิจตามแผน 14-15 ที่วางไว้

นอกจากนี้ยังได้วางกรอบกำหนดให้ดำเนินนโยบายไปตามทิศทางที่ถูกต้องและมุ่งหน้าสู่ภารกิจเป้าหมายค้นหาความก้าวหน้าที่แม่นยําเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้วยมาตรการปฏิบัติ ยึดมั่นในความมั่นคงในการแสวงหาความก้าวหน้าความก้าวหน้าเพื่อส่งเสริมความมั่นคงยืนก่อนดำเนินการสร้างตลาดใหญ่แบบครบวงจรของประเทศส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการค้าต่างประเทศที่มีเสถียรภาพและเพิ่มความพยายามในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ … รายงานการทำงานของรัฐบาลการปรับใช้การปฏิรูปและการเปิดกว้างเพื่อความก้าวหน้าในเชิงลึก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรกล่าวว่า ในปีสําคัญนี้ เราต้องมั่นใจ ทํางานอย่างจริงจัง และมุ่งมั่นสู่อนาคตที่สดใสของการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน